Kurs i Smeller / Drammen

 

Vi er to instruktører som jobber sammen i et team: Gry Brudheim og Gro Saugerud. Vi er begge autoriserte instruktører i Smeller. 

Se vår nettside Smellerdrammen

Gro Saugerud koordinerer forespørsler om introkurs, grunnkurs og foredrag. Kontakt: grosauge@online.no

Her kan du lese om Introkurs og grunnkurs i Smeller samt treningsmuligheter knyttet til Smeller Drammen. Følg med via facebooksiden Smeller Drammen for oppdateringer.

Treningskriterier: For å trene Smeller i Smeller Drammen, må du ha gjennomført introkurs i Smeller eller et grunnkurs i Smeller.

Gro Saugerud åpner opp treningssenter for søkshunder i Drammen august 2017. Les mer her.

Introkveld:

Introkvelden i Smeller går over 1 kveld og varer i 2 t.
Instruktør: Gry Elisabeth Brudheim / Gro Saugerud (autoriserte instruktører i Smeller)

Ønsker du å delta på introkveld: grosauge@online.no

Introkveld avholdes på følgende måte:

Smeller / nesearbeid er en fantastisk sport / aktivitet som utnytter hundens utrolige nese. Kvelden er åpen for alle enten man sikter mot konkurranse eller ønsker en morsom aktivitet i hverdagen. 

Kvelden har en varighet på ca 2 timer er lagt opp slik at deltakerne får forståelse for øvelser som inngår i nesearbeid / Smeller og de grunnleggende momenter i forhold til øvelsene i SMELLER klasse 1: 
Øvelse 1 - Søk på 4 baner 
Øvelse 2 - Søk på 16 kasser 
Øvelse 3 - Romsøk 
Øvelse 4 - Søk på kjøretøy

Introkurs for klubber, lag og foreninger: Vi er i hovedsak to instruktører som kommer på introkvelden. Ta kontakt med oss for avtale. Vi har eget lokale med tilgjengelig utstyr i Drammen og oppfordrer eksterne grupper å komme dit for eget arrangement.

Bli kjent med Smeller her: http://www.smeller.no/


Følg oss på facebook: Smeller Drammen eller Smeller Asker 


Påmelding
grosauge@online.no
www.drammenhundesenter.com
bindende påmelding

 

 

Grunnkurs i Smeller 6 kvelder / 18 timer:

Smeller er hundesporten for alle som liker nesearbeid - og utfordringen som ligger i at hver konkurranse byr på nye lukter og søksområder, som er ukjente for deltakerne!

Fot å delta på grunnkurset, må du ha gjennomført introkveld i Smeller eller kjenne til Smeller som sport / aktivisering.  Utover dette er det ingen krav til hund, fører eller kunnskapsnivå. Du må ha en hund som vil ha belønninger i form av mat og / eller leke(r).

NYHET: Grunnkurset er videreutviklet og vi slår sammen det som tidligere var grunnkurs 1 og 2:
Grunnkurset tar for seg i hovedsak innføring i luktemnet (via banesøk),søksutvikling, håndtering av luktemnet / besmitning, forstyrrende lukter, teoretisk kunnskap om nesearbeid / Smeller, ulike objektsøk (kasser mm), grunnferdigheter som gjemmer i ulike høyder / overflatesøk og innføring i søk i rom og kjøretøy.

Kurset avsluttes med en konkurranse i banesøk.

Videregående grunnkurs: Søk i ulike miljøer, romsøk, kjøretøy og videreutvikling av søksarbeidet.

Ved å ha deltatt på grunnkurs 1 og / eller videregående grunnkurs, kan du delta på workshop med Tobias Gustavsson / SWDI som arrangeres i september, oktober og november 2017.

Link: www.smeller.no
Link: www.smellerdrammen.com 
Link: www.nesearbeid.com (Nyhet! Søkssenter åpner i Drammen i august)

KURSSTED: Drammen (Vi har eget søkssenter på ca 350 kvm)

Sted: Drammen
Klokkeslett: 18 – 21 
Kurset ledes av Gry Brudheim og Gro Saugerud
Maks antall deltagere er 12 
Pris: 3000.-

Påmelding til Drammen Hundesenter: grosauge@online.no 
Påmeldingen er bindene

Spesialsøk med SWDI

 

SWDI (Scandinavian Working Dog Institute) har holdt en rekke kurs i regi av Drammen Hundensenter. Etter endt grunnkurs 1 (og 2), kan du trene med SWDI / workshopdager. 

Det vil arrangeres en rekke konkurranser i de ulike øvelsene innen spesialsøk.