Fordypning i valpetrening for instruktører

Fordypning i valpetrening for instruktörer

27-29 sept 2019 i Drammen med Gro Saugerud och Åsa Ahlbom
Påmelding: grosauge@online.no
Pris: 2500.- (bindende påmelding)
Målgruppe: Instruktører / de som vil fordype seg i valpetrening
Kursform: Clinic ; demo av øvelser, forelesninger, diskusjoner
Sted: Drammen

Hold av helgen 27 - 29. september 2019. Gro Saugerud og Åsa Ahlbom skal holde en helg spekket med tips til valpetrening og dele av totalt 80 års erfaring med å avholde valpekurs / trening av familiehunden!

Åsa Ahlbom har skrevet flere bøker; blant annet bok om rasekunnskap og boken Vardagsuppfostran -
med känsla och respekt.
Åsa har holdt valpekurs i Sverige siden 1973 og var en pioner innen utvikling av valpekurs i nabolandet.
Nettside: http://www.ahlbom.net/omasa.htm

Gro Saugerud har drevet Drammen Hundesenter siden 1993 og er en av Norges eldste hundeskoler. Hun har, som Åsa, vært en pioner innen utvikling av valpekurs i hjemlandet og utviklet valpekurs fra midten av 80 - tallet. Gro har nå en serie på NRK radio / P1 (Hundeskolen) hvor aktuelle temaer blir tatt opp og deles via radio og blogg.
Nettside:http://www.drammenhundesenter.com/87827499

Denne helgen deler vi av vår kunnskap og byr på både våre likheter og forskjeller. Vi vil både jobbe hands - on med valper og ha teoribolker om ulike temaer (rasekunnskap, selebruk, valpeslipp, langline mm). Det vil være åpent for diskusjoner og refleksjoner og vi vil ta med deltagerne på vår reise gjennom mange år med kurs og hundetrening og vår pedagogiske tilnærming til kursdeltagere.

Om oss:
Vi ble kjent på slutten av 80 - tallet og har siden da holdt kontakten og utvekslet en rekke erfaringer når det kommer til trening av hund - og spesielt valper. Vi har begge stor fokus på hverdagslydighet, familiehunden og bygge trening på enkle og positive metoder og prinsipper.

Vi har totalt 80 års erfaring med å holde kurs / trene valper og gleder oss til å dele våre erfaringer med dere!

Om Åsa Ahlbom: http://www.ahlbom.net/omasa.htm
Om Gro Saugerud: http://www.drammenhundesenter.com/87827499

Dag 1 fredag 27. september kl 18 - 21
• Kort presentation av oss, våra respektive bakgrunder och samarbete
• Historikk - fra før til nå. Forandringer i hundetrening og synet på hund.
• Varför valpkurser är så viktiga
• Valpens språk och social beteende
• Våre hovedøvelser - vi begrunner utvalget av øvelser og hva vi legger vekt på
• Våre treningssystemer; likheter og forskjeller. Hva, Hvordan og Hvorfor

Dag 2 lørdag 28. september kl 10 - 17
• Varför valpsläpp? Viktiga saker att tänka på!
• Praktik / demo - valpsläpp
• Praktik / demo - våre grunnøvelser ( gå pent, stoppsignal, håndtering mm). Likheter og forskjeller. Hva, Hvordan og Hvorfor
• Teori - Rasekunskap - hvorfor er dette så viktig?

Dag 3 søndag 29. september kl 10 - 17
• Langline og selebruk
• Demo – langline
• Etikk i dyretrening
• Pedagogik, kursupplägg, teoretisk innhold under kursene mm - vi deler våre erfaringer
• Diskusjoner / spørsmål fra gruppa

Salg av Åsa Ahlbom sine bøker mm