Fire seminarer på tre dager!

Lørdag 10/1, Søndag 11/1 -2015 og mandag 12/1 - 2015, gjester Anders Hallgren Drammen!

Ved å bla nedover på siden vil du kunne lese med om foredragene. Påmelding rettes til grosauge@online.no

Om Anders Hallgren:

Anders Hallgren kommer fra Sverige og er en absolutt pioner når det kommer til belønningsbasert trening (positive forsterkning). Anders Hallgren har jobbet som hundetrener  og hundepsykolog i mer enn 40 år og har skrevet mer enn 30 bøker/ publikasjoner om emnet. Har reiser verden rundt og holder foredrag og er meget respektert for sin store kunnskap.

Les mer om Anders Hallgren her: http://www.andershallgren.se/bio.php 

Han vil holde fire seminarer:

Om stress, angst og aggresjon (lørdag)

Bedømming og vurdering av farlige hunder (søndag)

Den moderen instruktøren (søndag)

Hundepsykologi - og hundeeierens... (mandag)

Påmelding: grosauge@online.no

Lørdag 10/1 9-17: NYHET! Anders Hallgren vil holde et seminar om stress (dagsseminar). Detter er et meget populært seminar og vil være tuftet på hans bok om samme tema; stress, angst og aggresjon. Les nedover på siden for program. Pris: 950.- Maks 40 plasser. 

Søndag 11/1 9-18 holdes et heldagsseminar fordelt på 2 deler. Del 1 (9-13) vil ta for seg "Bedømming og vurdering av farlige hunder" og del 2 (14-18) vil ta for seg "Den moderne instruktøren". Dette er to nye emner, som ikke har blitt avholdt i Norge tidligere. 

Tid: Del 1: 9-13 (lunsj 13-14), Del 2: 14 – 18

Pris: Del 1 eller del 2: 650.- pr. del

For begge: 950.-

Maks antall deltagere: 40

Les mer om emnet her: http://dogma.nu/artiklar/bedomning-av-farliga-hundar/

For de som deltar på hele seminaret lørdag og / eller søndag, vil få mandagens seminar (Hundepsykologi – og hundeeierens…) for kr. 200.- 

Mandag 12/1 - 15 (18-21) vil Anders Hallgren holde et kveldforedrag som garantert vil falle i smak! Foredraget har blitt avholdt tidligere og heter "Hundepsykologi - og hundeeierens...". 

Du vil finne priser og andre opplysnigner under beskrivelsene av foredragene.

Lørdag 10. januar 2015: Seminar om stress

Skadlig stress i olika former är ett fenomen som blir allt vanligare i det moderna samhället och det drabbar såväl människor som djur. Det kommer från flera källor och när det blir tillräckligt mycket uppstår en mängd symtom.

Till en början uppstår den största märkbara förändringen i individens beteende, med ökad spänning, oro, ångest och irritabilitet. Vid långvarig stark stress uppstår ofta emotionell utmattning. De sociala konsekvenserna kommer snabbt med slitningar i relationer till andra, såväl närstående som främlingar.

Utsätts en individ för en svår chock eller långvarig stress uppstår kroppsliga förändringar som nedsatt immunförsvar och förändringar i inre organ, framför allt mage och hjärta. Så småningom kommer andra kroppsliga symtom och olika sjukdomar av varierande grad av allvarlighet.

I kursen tar vi upp flera aspekter på begreppet stress. Man räknar med två typer av stress. Dels har vi den endokrina stressen, som baseras på stresshormoner från kroppens hormonproducerande körtlar, som adrenalin och kortisol från binjurarna. Dels har vi hjärnstress som innebär att det blir obalans i hjärnans olika mekanismer för att hantera påfrestningar.

Det är viktigt att kunna kartlägga orsaker till stress. Av den anledningen går vi igenom den stressanalys som hundpsykologer får lära sig, där man utreder över- och understimulering.

För att kunna hantera stress hos sin hund måste man känna till de olika stressfaktorer som finns i hundarnas värld. Därför går vi under kursen igenom alla de kända faktorerna och vad man kan göra för att undvika dem, för att förebygga problemen.

Förutom förebyggande åtgärder tar vi upp olika former av terapi, såväl psykologisk som näringsbaserad samt medicinsk.

Seminariet vänder sig till alla hundintresserade och inga speciella förkunskaper behövs. Inga svårtillgängliga termer eller begrepp ingår och allt är pedagogiskt tillrättalagt.

09.00 Samling och presentation

09.30 Historik och definition av begreppet stress

09.45 Det finns två typer: endokrin stress och hjärnstress

10.00 Endokrin stress
Binjurehormonernas inverkan på organismen (adrenalin, noradrenalin och kortisol). Ett system som eftersträvar balans. Tyroxinets (sköldkörtelhormon) inverkan på stress. Testosteronet är delvis ett stresshormon (disk. om pågående maskulinisering av våra hanhundar).

12.00 Lunch

13.00 Hjärnstress
Svårt att skilja från endokrin stress. Hjärnans fysiologiska mekanismer för att uppnå balans. Samband mellan hjärnstress och endokrin stress.

14.00 Orsaker till olika former av stress
Genetiska, över- och understimulering, osäkerhet, chock, lång tids ansträngning eller krav, hormonförändringar, sjukdom, smärta m m)

15.30 Kaffepaus

16.00 Diagnostisering och terapi vid olika stresstillstånd

17.00 Dagen slut

Observera att avvikelser från schemat kan förekomma.


Søndag 11. januar 2015: Vurdering og bedømmimg av farlige hunder

Sted: Konnerud / Drammen

Del 1 (9-13)

I flere og flere land finnes det lover som forbyr visse raser fordi de anses å være farlig. Politiet få mer makt til å ta hunder fra sine eiere, evaluere dem og dømme dem - ofte til avlivning. Men hvem har potensiale til å vurdere hundens "farlighet"? Finnes det tester for å bevise at en hund utgjør en risiko for mennesker og dyr? Hva sier statistikken om personer som søker behandling på grunn av hundebitt? Hvem blir bitt? Har hundeeieren noen rolle i hundens "farlighet"? Mange flere spørsmål, vil vi belyse under dette seminaret.

Hunder er ikke farlige. De er utstyrt med sterk bitehemninger og advarer gjentatte ganger før de blir tvunget til  ”å ty til vold”. Noen hunder har allikevel vist seg å være så aggressive at de kan betraktes som farlige (i forhold til mennesker).

Det er viktig å stille en nøyaktig og korrekt diagnose. En hund er ikke en fare for mennesker eller andre hunder fordi eiere brister i sitt lederskap -  som er den vanligste diagnosen i dag. Hunden er heller ikke en fare om den skulle være "mentalt fattige» - slik som gårsdagens motediagnose lød. Mentaltester sier ingenting om den enkelte hunden og er derfor ikke egnet  å bruke på aggressive  hunder - hvorfor går han nøye gjennom under seminaret.

De tingene som gjør en hund aggressiv er fremfor alt smerte, sykdom, hormonsvikt , et liv i et sosialt dårlig miljø og dårlige erfaringer. Alt dette går an å kartlegg og det er akkurat hva moderne hundepsykologer gjør i dag.

Anders Hallgren vil gjennomgå hvordan man kan vurdere nivået av hundens aggresjon og hvordan ulike syn fører til ulike diagnoser med samme hund - fra håpefulle til håpløse tilfeller.

Videre diskuteres begreper som dominans, vanlige årsaker til aggresjon og at aggresjon er ikke èn sak, men kan deles inn i flere.

ndag 11. januar 2015 Den moderne instruktøren

Del 2 (14 - 18)

Dette er del 2 av dagsseminaret som avholdes søndag 11. Januar 2015 med Anders Hallgren. Første delen vil omhandle farlige hunder og belyser et spennende og omstridt tema. Del 2 av seminaret er åpent for alle, men henvender seg primært til instruktører.

Anders Hallgren vil under dette seminaret forelese om treningseffekt på hunden, om hvordan vi, i tillegg til å få en lydig hund, også forårsaker en rekke bivirkninger. Vi ser nærmere på ”medaljens bakside".

Hvordan vi enn resonnerer, hvilke målsetting vi enn har med vår trening av hverdagslydighet - så finnes det  negative bivirkninger. Hvordan dette påvirker hundene våre er viktig for oss å vite da det kan legge grunnlag for problematferd.

Det er mye som du bør unngå, og en hel masse man kan gjøre for å motvirke de negative effektene av ulike kurs, spesielt i lydighet. Slike ting blir diskutert i detalj så lenge tiden tillater det under dette seminaret

 

Mer detaljert beskrivelse finner du her:

Detta seminarium handlar mest av allt om träningens inverkan på hunden, om hur vi, förutom att få en lydig hund också åstadkommer en mängd oönskade effekter. Vi tittar närmare på "medaljens baksida". Hur vi än resonerar, vilken målsättning vi än har med vår träning av vardagslydnad, så finns det negativa bieffekter. Hur de sedan i sin tur kommer att påverka hundarna är viktigt för oss att känna till. De kan nämligen i sin tur lägga grunden för problembeteenden.Kursledarens målsättning
Kursledaren vill naturligtvis lära hundägarna så mycket som möjligt om hundarna och samtidigt skapa en lydnad som fungerar i vardagen. Målet är att anpassa unghunden till familjen och samhället och övningarna utformade för att åstadkomma denna anpassning.Hundägarens målsättning
Hundägarens målsättning är "en lugn hund" som låter bli att göra vissa saker, som till exempel att skälla, dra i kopplet, hoppa på folk, göra utfall mot mötande hundar. Den ska dessutom gör vissa saker på tillsägelse.

Effekter av förbud och straff
Speciellt energiska hundar råkar ut för mycket "korrigeringar". Det blir en viljornas kamp som vanligen ägaren vinner, ibland med hjälp av tränare. Med hjälp av straff passiviseras hunden. Straff är förknippat med beteendeproblem enligt flera undersökningar.Kontroll - en ledstjärna
Vi har ett stort kontrollbehov och ett av våra instrument att etablera och utöva kontroll är kurser i hundträning. Kurser med positiv träning bygger mycket på belöning och beröm och att öka kontrollen över hunden på ett glatt och trevligt sätt. Men det är fortfarande ökad kontroll som är målet!Träning som kan motverka effekterna av träning
Det finns en hel del som man ska undvika och en hel del man kan göra för att motverka negativa effekter av olika kurser, framför allt i lydnad. Sådana saker diskuteras ingående så långt tiden tillåter i detta seminarium.

Mandag 12. januar: ”Hundens psykologi - og hundeeierens ..."

12. janaur 2015 arrangeres kveldsseminar med Anders Hallgren i Drammen. Tittelen er  ”Hundens psykologi - og hundeeierens ..." og temaet er ledelse, læring og vennskap.

Et foredrag for alle hundeeiere – uansett nivå!

Foredraget handler om hvordan vi fungerer med hundene vå I hverdagen – og hvordan vi bygger bånd som er bygget på respekt snarere enn frykt, og hvordan vi trener hunden.

Anders Hallgren vil ta opp begrepet lederskap og viser at det er misforstått og presenterer flere moderne etologers kritikk av begrepet. For eksempel har man ikke, blant viltlevende flokkdyr, kunne finne en rangordning basert på at visse dyr dominerer andre med makt.

Hallgren foreslår at lederskap byttes mot lærerskap og i stedet for å prøve å være "ledere", bør vi granske oss selv som 'lærere' og trenere. Hallgren viser hvilke feil de fleste av oss gjør i trening, og mange har grunn til å kjenne seg igjen - men med en latter.

Så er det ting med vanlige dagligdagse situasjoner - der mange av oss er mer venner / kompiser med hundene våre enn lærere. Anders Hallgren vil forklare hvorfor det kan bidra til å skape problematferd, selv om vi egentlig prøver å hindre dem - bare ved å gi oppmerksomhet til atferd / oppførsel vi egentlig ønsker å unngå.

Kvelden består av et 90 minutters foredrag av Anders Hallgren, etterfulgt av 30 minutters pause. Det vil så settes av omtrent en time til å stille spørsmål til Anders Hallgren / diskusjon.

Anders Hallgren er en meget levende og god foreleser og er dyktig på å sørge for at alle er med under foredraget.

Foredraget er rettet mot hundeeiere på alle nivåer og det kreves ingen spesiell forhåndskunnskap for å delta.

Detaljer:

Dato: Mandag 12. Januar 2015

Tidspunkt: 18 – 21 (Dørene åpner 17.30)

Sted: Drammen / Danvik Folkehøyskole

Pris: 350.-

Det er Drammen Hundesenter / Gro Saugerud som står bak arrangementet. Det er begrenset antall plasser