Kurs i utvidet og fordypet rasekunnskap

Dette er et kurs om hunder og hunderaser og er et ”must” for alle hundetrenere! Det er en del fellesnevnere for hunder som befinner seg i samme "arbeidsgruppe" selv om det også er store forskjeller innen samme rase basert på linjer og personlighetsdrag. Dette vil vi ta opp under kurset og denne kunnskapen vil gi deg et nyttig verktøy for forståelse og tlrettelegging av trening av hunder!

Hunden har, så vidt man vet, levd sammen med mennesket i mer enn 15 000 år. Fra første stund har den vært en viktig del av et arbeidsfelleskap og mennesket har hatt behov for hunden til jakt, vakt, til å gjete buskap og til å beskytte familien og gårdens dyr. De hundene vi har i dag har ulike egenskaper som er fremavlet og nedarvet siden generasjoner tilbake. Men hundens oppgaver og  våre behov for den har endret seg drastisk.

Teknisk arrangør: Gro Saugerud / Drammen Hundesenter

Dato: 29 - 30. oktoberl 2016 (9-17)

Forleser: Annelie Isaksson 

Påmelding: grosauge@online.no

Påmelding er bindende

Sted: Foss Gård / Landbrukets fagsenter i Lier

Det finnes i overkant av 300 raser i Norge  og det kommer hele tiden nye fra andre land. I dette kurset er hundene delt inn i rasegrupper som bygger på hvilket arbeid de opprinnelig har utført sammen med mennesket. På denne måten vil vi øke forståelsen for og kunnskapen om den respektive rasens behov.

 • Det kommer til å gjøre det lettere for deg å gi akkurat din og andres hund et bra liv
 • kunne tilrettelegge trening tilpasset rasen
 • forutse mulige problemer på bakgrunn av rasens arbeidsegenskap
 • forstå atferd av samme grunn
 • få frem gode egenskaper og forbygge vanskelige
 • kunne veilede og gi råd om rasevalg – rett og slett; tenke hund på en ny måte!

Åsa Ahlbom og Agneta Geneborg har grunnlagt dette tankesettet og utdannet flere kursledere i emnet. Åsa skrev i sin tid en mindre rasebok som ble etterfulgt av en større bok; ”HUND”, utgitt på Bonniers forlag i 2008. Denne  store raseboken ble skrevet av Agneta Geneborg, Kerstin Malm, Annelie Isaksson, Kristina Mårtensson og Britta Hedekäll.

Det er Annelie Isaksson som holder denne helgens rasekurs! Hun har jobbet med hund siden slutten av 70 – tallet og samarbeidet med Åsa og Agneta siden tidlig 80 – tallet. Hun er medforfatter at boken ”Din Hund” (tidligere ”Hund”, utgitt på Bonniers forlag). Hun er oppdretter av Lagotto, Fransk bulldog og Mastin Espanol.  Tidligere har hun også drevet oppdrett av rasen Groendael. Hun holder både instruktørutdanninger, fordypet rasekunnskap og valpekurs.

Kurset går over lørdag og søndag og har en varighet på 16 timer. 

Du vil lære om:

 • rasens arbeidsbakgrunn
 • rasetypiske egenskaper og behov
 • Hunderasene er delt inn i flere arbeidsgrupper beroende på arbeidsbakgrunn
 • du vil få en rekke tips om hva som er rasetypisk
 • hvilke spesielle behov hunden / rasegruppen har
 • hvordan trening og oppfostring bør være
 • hvilke aktiviteter som kan være gunstige for rasegruppen
 • hvilke pelsstell som trengs
 • litt om rasens allmenne helse.

Vi tar i mot maks 15 deltagere på kurset

Pris: 2000.- pr. person

Påmeldingen er økonomisk bindende.