I løpet av de årene Drammen Hundesenter har vært i drift (1993) har vi hatt besøk av mange, dyktige hundetrenere / forfattere. Dette er en kort oversikt over noen av de eksterne kursene / foredragsholdere som har vært innom oss: 

 • Kerstin Malm 
 • Per Erik Sundgren
 • Åsa Ahlbom 
 • Mona Törnblom
 • Bille Ruwald
 • Anders Hallgren
 • Sissel Grana
 • Kenth og Niina Svartberg
 • Nina Skramstad
 • Lena Boysen Hillestad
 • Freddy Worm Christiansen
 • Lars Fält 
 • SWDI ved Jessica Åberg, Jens Frank og Tobias Gustavsson
 • Tom Schandy
 • Arne Nævra
 • Thomas Stokke
 • Anneli Isaksson
 • Per Jensen

 

Du kan bla nedover siden og lese litt om foredragsholderne

Åsa Ahlbom: Forfatter av bla bøkene "Fra valp til voksen hund" del 1 og 2, "Stora boken om att skaffa och leva med hund" (samarbeid med Anders Hallgren).

Allerede i 1991 holdt Åsa Ahlbom en studiesirkel i emnet rasekunnskap. Den ble så populær at Åsa og Agneta Geneborg startet opp den første utdanningen i Fordypet Rasekunnskpa på våren 1992. Etter noen år tilkom Annelie Isakkson og Mona Mikaelsson som utdanningsledere. Under årenes løp har de tilsammen holdt mange utdanninger - i november 2007 ble kurset fordypet Rasekunnskap nr. 58 avholdt i Drammen! Vi har avholdt en rekke rasekurs samt instruktørutdanningen SMYG.

Anders Hallgren: Anders Hallgren presentere seg selv:
– psykolog och hundpsykolog
Jag föddes i Sverige 1940 och tog min examen som psykolog 1971 på Stockholms Universitet, Sverige. Kallades världens första hundpsykolog, även om jag inte helt säkert vet om det stämmer. Jag vet, emellertid, att det gäller i Europa.

Jag arbetar som hundpsykolog och inte som traditionell psykolog med människor. Jag har arbetat som tränare och hundpsykolog i mer än 40 år. Jag har gjort flera studier på beteenden hos hundar och om det emotionella bandet mellan människa - djur. Bland annat har jag också utarbetat en stressanalys och en speciell smärtanalys, som är effektiva verktyg när det gäller att kartlägga orsaker bakom problembeteenden hos hundar.  All träning sker inom ramen av en icke-våldsideologi. Mina specialiteter är aggression - orsaker och behandling, post-traumatiska stressymtom och allmänna problembeteenden.

Jag har skrivit ett 25-tal böcker och häften om hundars beteende (av vilka några har publicerats i andra länder) och ett otal artiklar för tidningar, medverkat i många radio- och TV-program samt tränat många tusen hundar med problematiskt beteende. Träningen har alltid inbegripit hela familjen och ingen hund har blivit tränad för sig själv. Förutom det håller jag föredrag världen över, mest för hundklubbar och har även utbildat omkring 200 personer inom mitt område. Jag har inspirerat hundpsykologer som Roger Mugford, England och andra att arbeta med detta ämne.

Jag var den första i världen att träna hundar att upptäcka mögel i hus, vilket idag är något av en industri i Skandinavien. Jag fick äran att starta och utveckla ett program för utbildning av servicehundar för handikappade människor, som nu utvecklas effektivt. År 1985 introducerade jag brandvarningsträning för hundar. Efter en långsam start ökar nu intresset för denna typ av träning i flera länder.

Som ett resultat av en studie jag gjorde 1978, som visade att många hundar är understimulerade, startade jag ett program med mental aktivering, vilket nästan alltid är en nödvändig förutsättning för att träna beteendeproblem. De flesta problemen blir mer intensiva av stress, och mental aktivering minskar uppdämd energi. Detta har blivit erkänt i flera länder och jag skrev en bok för Cadmos Publ. i Tyskland om det här ämnet, som översatts till flera andra europeiska språk.


Freddy Worm Christiansen: Freddy Worm Christiansen er atferdsbiolog  og har sammen med sin kone Britta Rothausen hatt ulver og hunder i 36 år. Seminaret vpresenterte en masse ny og ikke offentliggjort kunnskap om hundens og ulvens atferd og tok utgangspunkt i hans bok som kom ut i 2009.

Dyretolk Sissel Grana: Hun har holdt to foredrag her i Drammen høsten 2008. Foredraget ga oss en innføring i hva en dyretolk er og hvordan man kan snakke med dyrene. 

Kerstin Malm: Kerstin er, siden 1996,  fil dr i hundeetologi. Hun har forsket og
utdannet studenter på SLU i 13 år og driver nå et eget foretak der hun foreleser, utdanner hundeeierer, personal på dyreklinikker etc. Kerstin brukes som sakkyndig i jordbruksdepartementet, rettsvesenet, SLU m. fl. 
Hun har lang praktisk erfaring av arbeid med problemhunder og holder utdanninger og kurs i emnet.
Kerstin har skrevet en rekke artikler og bøker.

Per Erik Sundgren: Per Erik har gjestet oss tre ganger; siste gangen var i april 2007. Dette var en mentor innen hundeavlen og med sitt lune vesen og sin enorme kunnskap hadde han mye å lære bort. Per Erik Sundgren er ikke lenger blant oss.

Per-Erik Sundgren, som eide og ledet företaget Genetica, var agronomie doktor i husdyrsgenetik med lang erfaring inne husdyrs-forskning ved Sveriges Lantbruksuniversitet og av verksamheter innen svensk hundavl. Hans foredrag; Naturens skydd mot arvelig variasjon var utrolig spennende og lærerikt og jeg er både stolt og glad for at jeg fikk bli kjent med denne kunnskapsrike mannen!


Kenth og Nina Svartberg: Forfatter av bla boken "Med sikte på 10`an". Vi var så heldige å få Kenth og Niina Svartberg hit i pinsen 2007. Dette bød på både praktisk trening og teoretiske forelesninger av to meget engasjerte kursholdere. Tre dager til ende med hund, hund og atter hund. Kan det bli bedre?

Nina Skramstad: Hundekjører og deltager i Finnmarksløpet 1000 km. Jeg takker Nina spesielt for hennes foredrag som denne gangen gav et tilskudd til kreftsaken!

 

Lars Fält: Biolog og forfatter av mange hundebøker - en av Nordens fremste hundemennesker! Lars holdt kurs om hundens opphav og flokkliv og vi gleder oss til seminar om problemhunden oktober 2012!

Arne Nævra: Det blir villmarkssus og dyreopplevelser på Studioscenen i Drammen teater den 13. november når den kjente naturfotografen og filmskaperen Arne Nævra kommer på besøk. Nævra har laget et utall naturprogrammer for NRK. De fleste vil ha hans siste serie, Norske Naturperler, som han lagde sammen med Beck Lande, friskt i minne. Den åtte episoder lange serien lenket alle naturinteresserte til TV-skjermene nå i vinter og skapte stor begeistring. 


En fantastisk mulighet til å ta med venner og kollegaer på en helaften! En sjelden mulighet som du ikke kan gå glipp av!

Nævra er også en av de få i Norden som har vært engasjert av BBC for flere av deres prestisjefylte naturserier.

Gjennom filmkåseri med levende bilder på stort lerret kan du ta del i Nævras naturopplevelser hjemme og ute. Han vil fortelle om sine mange høydepunkter i nærmøter med store rovdyr, kjempestore elger og andre dyr.

Her får du en visuell og muntlig framstilling også av historiene bak TV-seriene Nævra har blitt så kjent for, med hovedvekt på opplevelser i norsk natur. Men kanskje blir det også et streif innom et høydepunkt eller to fra fjerne villmarker. Vi tar ikke mye feil om både brunbjørner, isbjørner, tiur og ulver sprader over det store lerretet denne kvelden – alt innrammet i storslåtte naturkulisser fra skog, fjell og kyst.

Nævra holder ikke mange forestillinger som denne, og natur- og friluftsinteresserte mennesker i området får dermed en sjelden anledningen til å treffe en av våre mest profilerte naturfotografer og filmprodusenter. Han er kjent for sine flotte bilder og personlige fortellerstil – og han er attpå til lokal, født i Øvre Eiker, nå bosatt i Lier.

Per Jensen: 

 

Det er med stor glede jeg kan invitere til en kveld med Per Jensen (Sverige) og forelesning om “Hundens indre liv”. I oktober gir han ut sin nye bok; “Hunden som skäms: myt eller sanning?” og boken vil være for salg denne dagen.

 

"Det unika med min bok är att den sammanfattar den allra nyaste forskningen inom området. De flesta forskningsartiklar jag citerar och berättar om är publicerade de senaste 3-4 åren, och en stor andel faktiskt så sent som i år (2014). Det är en bok helt fri från råd och tips om att uppfostra och träna hundar, och fri från råd om hur man botar s k beteendeproblem. I stället handlar den bara om hur hundar tänker, känner och samspelar med människor.

 

Om Per Jensen:

Till vardags arbetar jag som professor i etologi vid Linköpings universitet. Där leder jag en forskargrupp, som är inriktad på att förstå domesticeringens effekter på djurs beteende, och de genetiska mekanismerna bakom förändringarna. Vårt främsta studieobjekt är hönset, som härstammar från det röda djungelhönset från sydostasien, men även hunden blir en viktigare och viktigare modell. Vill du veta mer om gruppens forskning kan du läsa på vår hemsida.

På min fritid ägnar jag mig åt att skriva och föreläsa om djurbeteende och djurskydd. Mitt hjärta klappar särskilt för hundar - deras alldeles speciella intelligens, utvecklad under en evolutionärt rekordartad kort tid av samliv med människor, gör dem otroligt intressanta för en etolog. De är det levande beviset på att evolutionen formar arters beteende och psyke på det sätt som är mest gynnsamt utifrån deras levnadsförhållanden. Eftersom hundarnas viktigaste omgivningsfaktor är människorna, som i tusentals år bestämt över deras reproduktion, har de utvecklat en unik förmåga att samarbeta och kommunicera med oss.

Jag är också intresserad av de matproducerande djuren och deras förhållanden. Vi äter mer och mer kött, samtidigt som priset på det sjunker år efter år i reala belopp. Vem betalar egentligen priset för den billiga maten? Utan tvivel djuren själva. Men vi vet mycket om de behov som grisar, höns och kor har, så varför kan vi inte anpassa vår matproduktion efter den biologiska kunskapen? Det och mycket annat ägnar jag mig åt i mina föreläsningar och skriverier.