I 2017 startet vi opp konseptet Gøy med hund!(TM) 

 

Vi har allerede arrangert kurset Gøy med fuglehund og fotokonkurransen Gøy med Hund.

I 2018 kommer flere Gøy med - kurs:

- Gøy med fuglehund

- Gøy med søk 

og andre innen samme kosnept.

 

Følg med på vår kurskalender. Kursene legges ut fortløpende.